Комунальне підприємство "ЛУБЕНСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" Лубенської міської ради

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Реформи

Засідання Госпітальної Ради
Західного госпітального округу (від 12.06.2018 р.)

Порядок денний:
1. Організація медичної допомоги дитячому населенню Чорнухинського району.
Доповідач: ГОловний лікар Чорнухинської ЦРЛ Самойлік К.М.
Співдоповідач: начальник відділу медичної допомоги матерям та дітям ДОЗ Полтавської області Пирогов І.О.
2. Про затвердження Положення Західного госпітального округу Полтавської області.
Доповідач: голова госпітальної ради Виноград М.В.
3. Про перспективний план розвитку регіонів Західного госпітального округу Полтаської Області.
Доповідачі: головні лікарі центральних районних лікарень та Лубенської КЦМЛ
Співдоповідач: голова госпітальної ради Виноград М.В.
4. Про створення робочої групи Західного госпітального округу Полтавської області для вивчення можливостей преспективи розвитку закладів ОЗ Західного госпітального округу Полтавської області та затвердження графіка роботи.
Доповідач: голва госпітальної ради Виноград М.В.
5. Різне

Відповідно до порядку денного були прийняті наступні рішення:

РІШЕННЯ
Госпітальної ради західного госпітального округу Полтавської області
від 12.06.2018року.

1. Про організацію медичної допомоги дитячому
населенню Чорнухинського району

Враховуючи складну кадрову ситуацію з лікарями педіатрами, яка склалася в Чорнухинському районі, та не дозволяє забезпечувати цілодобове надання кваліфікованої медичної допомоги дітям району на сучасному рівні, з метою забезпечення надання своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги дитячому населенню Чорнухинського району госпітальнарада західного госпітального округу
ВИРІШИЛА РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Головному лікарю КЗ «Чорнухинська центральна районна лікарня» Самойліку К.М. забезпечити винятково планову госпіталізацію дітей старше 3-х років.
2. Головному лікарю Комунального закладу «Чорнухинський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Огарю В.М.:
2.1.Забезпечити направлення дітей району на консультацію, планову госпіталізацію дітей перших трьох років життя та екстрену госпіталізацію дітей, незалежно від віку, району обслуговування до Лохвицької ЦРЛ, Пирятинської ЦРЛ, Лубенської комунальної міської центральної лікарні.
2.2. Забезпечити інформування населення щодо тимчасових змін
маршрутів надання медичної допомоги дитячому населенню.
3.В.о. головного лікаря комунальної установи «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Полтавської обласної ради Лавренку О.С.
3.1. Забезпечити виїзд медичної бригади та транспортування дітей до Лохвицької ЦРЛ, Пирятинської ЦРЛ, Комунальної Лубенської міської центральної лікарні.
3.2. Дітей, які потребують реанімаційної допомоги та інтенсивного лікування, транспортувати до Комунальної Лубенської міської центральної лікарні.
4. Головному лікарю Пирятинської ЦРЛ Гаркавенко О.М., Комунальної Лубенської міської центральної лікарні Наталенко С.М.
4.1.Забезпечити, в разі потреби, консультацію дитячого населення Чорнухинського району лікарем-педіатром та іншими фахівцями.
4.2. Забезпечити, в разі потреби, госпіталізацію дітей Чорнухинського району в педіатричне відділення.
5. Для транспортування дітей, які потребують медичного супроводу, крім санітарного транспорту «Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» залучати транспорт Комунального закладу «Чорнухинський центр первинної медико-санітарної допомоги».
6. Звернутися до адміністацій та органів місцевого самоврядування Пирятинського району та Лубенської міської ради в сприянні для створення умов по наданню консультативної допомоги центрам ПМСД дитячому населенню Чорнухинського району.
7. Голові госпітальної ради Винограду М.В. підготувати звернення від членів Західного госпітального округу до голови Полтавської ОДА  щодо сприяння у вирішенні питання ремонту автомагісталі Лубни – Чорнухи для можливості швидкого транспортування як дитячого населення, так і надання невідкладної допомоги та транспортування хворих з невідкладними станами до Лубенської КЦМЛ працівниками станції екстренної медичної допомоги.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на головного лікаря КЗ «Чорнухинська центральна районна лікарня» Самойліка К.М.

РІШЕННЯ
Госпітальної ради західного госпітального округу Полтавської області
від 12.06.2018року.

2. Про затвердження Положення Західного госпітального округу Полтавської області.

На виконання постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 «Про затвердження порядку створення госпітальних округів» та наказ МОЗ України від 20.02.2017 року № 165 «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ» госпітальна рада Західного госпітального округу Полтавської області
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити положення про Західний госпітальний округ Полтавської області (додається).
2. Розробити план заходів для розвитку регіонів ЗГО Полтавської області.
3. Контроль за виконанням рішення залишити за головою госпітальної ради Виноградом М.В.

РІШЕННЯ
Госпітальної ради західного госпітального округу Полтавської області
від 12.06.2018року.

3. Про перспективний план розвитку регіонів Західного госпітального округу Полтавської області.

Заслухавши та обговоривши доповіді головних лікарів ЦРЛ та Лубенської міської лікарні, госпітальна рада Західного госпітального округу Полтавської області
ВИРІШИЛА:
1. Розробити до 01.10.2018р. перспективний план розвитку кожного регіону, що входить до складу ЗГО.
2. Враховуючи розроблені перспективні плани розвитку кожного регіону:
2.1. Провести аналіз існуючої мережі Західного госпітального округу (первинної медико-санітарної допомоги,екстреної медичної допомоги, вторинної медичної допомоги);
2.2. Розробити описову частину стратегічного розвитку ГО (мета, стратегічні цілі,очікувані результати);
2.3. Розробити опис маршруту пацієнтів в межах ГО (у вигляді окремого додатку);
2.4. Розробити розподіл функцій щодо надання,медичної допомоги між учасниками ГО та визначення видів обсягу медичної допомоги, що має надаватися ЗОЗ на території ГО відповідно до маршрутів пацієнтів в процесі отримання послуг первинної та вторинної медичної допомоги (у вигляді окремого додатку);
2.5. Провести клінічний аудит кожного регіону за участю представника від ДОЗ;
2.6. Визначити ( з обґрунтуванням) перелік перспективних закладів ОЗ округу, чиї потужності подальшому розширювати для досягнення рівня визначеного вимогами МОЗ.
3. Контроль за виконанням рішення залишити за головою госпітальної ради Виноградом М.В.

РІШЕННЯ
Госпітальної ради західного госпітального округу Полтавської області
від 12.06.2018року.

4. Про створення робочої групи Західного госпітального округу Полтавської області для вивчення можливостей перспективи розвитку закладів ОЗ Західного госпітального округу Полтавської області, та затвердження графіка роботи.

На виконання доручення голови обласної державної адміністрації, щодо даних на апаратній нараді від 03.04.17 р. з питань «Забезпечення координації робіт по виконанню в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», листа МОЗ України від 30.03.2017 № 19.1-07-665/9014 «Щодо створення госпітальних округів» госпітальна рада Західного госпітального округу Полтавської області

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити склад робочої групи Західного госпітального округу Полтавської області;
2. Затвердити графік роботи сформованої групи;
3. Розробити алгоритм розвитку ГО з урахуванням потреб та можливостей всіх регіонів;
4. Контроль за виконанням рішення залишити за головою госпітальної ради Виноградом М.В.

Перелік питань для вивчення можливостей та перспективи 303
Західного госпітального округу( з 2016- 2018р)

1. Кількість ліжко-місць на 10 тис, населення, в тому числі із обласними ліжками
2. Яка кількість пацієнтів пролікована за рік?
3. Кількість пролікованих іногородніх пацієнтів.
4. Який відсоток ургентних госпіталізацій?
5.Яка кількість лікарів та сестер медичних в штаті лікарні?
6. За якими напрямками надається стаціонарна та амбулаторна спеціалізована медична допомога?
7. Фахівці яких спеціальностей цілодобово чергують в лікарні? 8.Яким обладнанням оснащена лікарня?
9. Які основні діагностичні лабораторні, інструментальні методи дослідження проводяться в лікарні, які з них доступні в цілодобовому режимі?
10. Яка кількість хірургічних, травматологічних та гінекологічних операцій проводиться в закладі за рік?
11 .Чи є в лікарні цілодобовий доступ до використання телемедицини?
12. Який рівень комп’ютеризації закладу?
13. Яким програмним продуктом і які інформаційні модулі впроваджені в закладі?
14. Забезпечення закладу санітарним транспортом.
15.Чи є в закладі відділення переливання крові?
16. Післяопераційна летальність по хірургічному відділені.
17. Кількість лікарів з вищою, першою та другою категорією.
18.Стан надання ургентної медичної допомоги:
- кількість ургентних хірургічних операцій, в т.ч., проведених лікарями по санавіації та переведених до закладів обласного рівня.
19. Стан надання невідкладної інтенсивної допомоги по соматичним
профілям, в т.ч.:
- інфаркт міокарду
- інсульт (ішемічний, геморагічний)
- гостра дихальна недостатність
- гостра печінкова недостатність
- гостра ниркова недостатність
- отруєння
- тромболізісна терапія
- коронарографії
- стентування
20. Стан надання медичної допомоги при вагітності та пологах:
- кількість породіль, які стали на облік ( в т.ч., які народжували в ЦРЛ, м. Полтава, Кременчук та інших містах.).
21. Стан надання медичної допомоги гінекологічного профілю:
- планові операції
- консервативне стаціонарне лікування
- ургентні операції
22. Потреба в наданні стаціонарної ургентної медичної допомоги дітям:
- травми
- отруєння
- інфекційні хвороби
- офтальмологія
- оториноларингологія
23. Потреба в наданні комплексного відновного стаціонарного лікування:
- захворювання опорного – рухового апарату
- захворювання ЦНС та ПНС
- інфаркти
- інсульти
- травми
24. Потреба в наданні медичних послуг з патологічної анатомії – гістологічні
дослідження:
- після операційного матеріалу
- біопсійного матеріалу
- трупного матеріалу
Кількість померлих, які підлягали патологоанатомічному дослідженню.
25. Потреба в наданні амбулаторної консультативно – дагностичної допомоги
вторинного рівня:
- алерголог
- сурдолог
- інфекціоніст
- профпатолог
- фахівці з педіатрії вузького профілю
- інші
26. Потреба в наданні планової спеціалізованої стаціонарної медичної
допомоги дітям:
- офтальмологія
- оториноларингологія
- неврологія
- хірургія
- ортопедія
27. Радіус обслуговування в районі.
28. Час достаски пацієнта до ЦРЛ.
29. Карта району обслуговування лікарні з назвами населених пунктів, кількістю населення в них та відстанню до ЦРЛ.

Був затверджений наступний склад робочої групи:
1. Виноград М.В. – головний лікар Хорольської ЦРЛ.
2. Наталенко С.М. – головний лікар Лубенської КЦМЛ.
3. Степанова Л.В. – голова районної профорганізації, депутат Лубенської міської ради.
4. Гаркавенко О.М. – головний лікар Пирятинської ЦРЛ.
5. Ковтун Н.І. – головний лікар Оржицької ЦРЛ.
6. Шикеринець І. С. – заступник міського голови Пирятинської міської ради
7. Волошин В.І. – заступник голови Гребінківської райради.
8. Оніпко А.М. – заступник селищного голови Семенівської селищної ради.
9. Самойлік К.М. – головний лікар Чорнухинської ЦРЛ

Під час засідання Госпітальної Ради був затверджений наступний графік

Графік роботи робочої групи
Західного госпітального округу Полтавської області
щодо вивчення можливості перспективного розвитку закладів охорони здоров’я

Гребінківська ЦРЛ – 26.06.2018 р.
Лубенська ЦМЛ – 05.07.2018 р
Оржицька ЦМЛ – 19.07.2018 р.
Семенівська ЦРЛ – 02.08.2018 р.
Пирятинська ЦРЛ – 16.08.2018р.
Хорольська ЦРЛ – 30.08.2018 р.
Чорнухинська ЦРЛ – 13.09. 2018р.

Початок роботи групи об 11.00 год. в ЛПЗ округу згідно графіку.
*****************************************************************************************************************

МЕДИЧНА РЕФОРМА

                Реформування вторинного рівня надання медичної допомоги являє собою створення госпітальних округів на території Полтавської області.

У вересні місяці 2017 р. в Лубнах відбулось засідання госпітальної ради Західного госпітального округу, до якого входять м. Лубни, Лубенський, Гребінківський, Оржицький, Хорольський, Семенівський, Пирятинський та Чорнухинський райони.

Західний госпітальний округ

Голова округу:

Головний лікар Хорольської центральної районної лікарні Михайло Виноград

Заступники:

Головний лікар Лубенської КЦМЛ Сергій Наталенко

Заступник міського голови м. Пирятин Ігор Шикеринець

Секретар:

Голова Лубенської районної організації працівників охорони здоров’я, депутат Лубенської міської ради Людмила Степанова

Напишіть відгук

Обов'язкові поля позначено * зірочкою .