Комунальне підприємство "ЛУБЕНСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" Лубенської міської ради

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Огляд преси

На цій сторінці ви зможете ознайомитись з коротким оглядом медичних періодичних видань, які надходять до МЕДБІБЛІОТЕКИ (каб. 705, 7-ий поверх поліклініки для дорослих).

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№6, 2019)

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№5, 2019)

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№4, 2019)

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№3, 2019)

 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№2, 2019)

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС (№1, 2019)

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№1, 2019)

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№24, 2018)

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС (№6, 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС (№4, 2018)
- НАМН України: підведено підсумки року минулого
- Конгресс Ассоциации урологов Украины с международным участием
- Нарушение ритма сердца: наиболее актуальные вопросы клинической практики
- Медичний “Оскар 2018″: як це відбувалося
- Медична освіта, медична наука та кадрова політика в охороні здров’я: стан справ та шляхи виходу з кризи
- Фврмакотерапия внутренних болезней
- Розвиток ендопротезування в Україні: відкрито навчальний центр для лікарів
- Телемедицина в українському селі
- Проект “ППроти опіків” розвивається в УКраїні та набуває масштабу загальнодержавного
- Генетика и эпигенетика редких болезней
- Артериальная гипертензия. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена
- Часто рецидивирующие инфекции мочевых путей и их эффективная интермиттирующая терапия препаратом золотарника ЦИСТО_АУРИН
- БЛокаторы В-адренорецпторов и эректильная дисфункция: больше вопросов чем ответов
- Нефрология под микроскопом. Ренопротекция
- Нарушения микробиоты кишечника и их коррекция
- Терапия при болевом синдроме у пациентов с артритами и артрозами
- Хроническая диарея у взрослых: общие рекомендации по диагностике 2018
- Метотрексат при ювенильном идеопатическом артрите
- Лечение тромбоэмболии: рекомендации семейного врача

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№15-16, 2018)
- Зіставні клінічні переваги в разі застосування еналаприлу в цільовій дозі та в дозі, нижчій за цільову, у пацієнтів із серцевою недостатністю.
- Оригинальные и генерические лекарства в кардиологии: актуальные вопросы взаимозаменяемости препаратов бисопролола
- Переваги еноксапарину в лікуванні гострого коронарного синдрому
- Горомоны щитовидногй железы и миокард. Клинические значение синдрома низкого трийодтиронина
- Оптимизация лечения пациентов с артериальной гипортензией в сочетании с ишемической болезнью сердца
- Український пацієнт зі стабільною ІХС
- L-карнітин – передова молекула в терапії хронічної серцевої недостатності з багаторічною доказовою базою
- Хронотерапия артериальной гипертензии: в центре внимания – фиксированная комбинация валсартана/амлодипина
- Історія розвитку вчення про аневризму серця: шлях до істини крізь віки
- Гепатит С: час тестуватися, час лікуватись!
- Препарат Ксаврон: нові можливості в лікуванні інсульту та БАС
- САнофі реалізовує програму оздоровлення та психологічної підтримки для дітей з діабетом
- Съезд офтальмологов Украины: во главе угла – знания, опыт, умение, идеи
- Ішемічні ураження нервової системи: сучасна діагностика та терапія
- Рекомендації з профілактики, виявлення, оцінки та лікування підвищеного артеріального тиску в дорослих
- Європейські рекомендації з ведення хворих на ареріальну гіпертензію 2018: фокус на ішемічну хворобу серця
- Настанови щодо лікування перинатальної депресії антидепресантами: міжнародний огляд
- Діабетична полінейропатія: сучасний погляд на проблему
- О создании научно- исследовательской программы “Иммунитет у больных диабетом 2 типа, находящихся на терапии метформином”
- Клинический фармаколог в помощь эндокринологу: выбор пероральной сахароснижающей терапии
- Програма комплексної реабілітації хворих на цукровий діабет із застосуванням голкорефлексотерапії
- Безопасность лекарственных средств и диетических добавок у пациентов с хроническим заболеванием печени
- Роль запалення та метаболічних порушень у прогресуванні хронічних захворювань печінки
- Синдром правого підребер’я: клінічне значення та підходи до лікування
- Фітогастрол у комплексному лікуванні патології шлунково-кишкового тракту
- Спроба корекції одного з парадоксів у пільмонології
- Ідіопатичний фіброз легень: що потрібно знати лікарю первинної ланки

ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР (№2, 2018)
- Фармакологические особенности высокоэффективных лекарственных препаратов нового поколения класса ЭРБИСОЛ
- Радіаційно-індукована клапанна хвороба серця
- Використання статинотерапії для первинної профілактики інсульту: аргументи “за” і “проти”
- Гинекомастия: этиология, патогенез, лечение
- Влияние метаболической терапии на состояние больных дегенерацией макулы и заднего полюса
- Патогенетичне обгунтування використання урсодезоксихолевої кислоти в клінічній практиці
- Фізикальні методи дослідження в сьогоденні клінічної медицини
- Про безпосередню перкусію одним пальцем
- Матеріал до тренінгу Міжнародна класифікація ІСРС-2
- МОЗ України затвердило нові правила виписування рецептів на ліки
- Клиническое применение препарата Левоцин-Н

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС (№3, 2018)
- НАМН України – 25 років! Академія вшановує кращих із кращих
- “CEE Respiratory Expert Forum”: профилактика и лечение обострений хронического обструктивного заболевания легких
- Препарат ОКРЕВУС (окрелизумаб) длдя лечения при рецидивирующей и первично-прогрессирующей форме рассеяного склероза представлен в Украине
- Нервово-м’язові захворювання: нові можливості в Україні
- Анестезіологія та інтенсивна терапія: інновації в Україні та світі
- Актуальні питання клінічної практики в акушерстві та гінекології
- Національна стратегія хорони здоров’я: ініціативи з надр громадського сектору
- Невідакладна та екстрена медична допомога в Україні: актуальні питання
- Порушення ритму серця у практиці лікарів різних спеціальностей: актуальні питання
- Вершки світової невроотології збиралися в Києві
- Ліцензування лікарів і нова система екстреної медичної допомоги
- Дислипидемии. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена (по материалам Руководства Европейского общества кардиологов/ Европейского атеросклеротического общества (ESC/EAS) по диагностике и лечению дислипидемий 2016 г.)
- Острые респираторной инфекции: рациональный антибактериальный старт в эпоху антибиотикорезистентности
- Алергічний реніт: сучасні підходи до діагностики та лікування
- Нефрология “под микроскопом”. Функциональный почечный резерв
- Блокаторы В-адренорецепторов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете: gap in knowledge?
- Микробиота. Наука, которую стоит создавать
- Тревожные состояния и расстройство сна: современные принципы лечения
- Нифуроксазид: эффективность в терапии при острых кишечных инфекциях у детей
- Постинсультные психоэмоциональные расстройства: современная медикаментозная терапия
- Результати прийому натурального комплексу Ресверазин у лікуванні патології сітківки судинного генезу
- Обгрунтування необхідності й оцінка ефективності корекції ендотеліальної дисфункції в пацієнтів з анкілозивним спондилоартритом

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№10, травень 2018)
– Топічні кортикостероїди в практиці сімейного лікаря: доказовий підхід
– Дерматологические признаки внутренних заболеваний
– Оценка эффективности крема сертаконазола у больных микозом стоп
– Изотретоноин Lidose в лечении акне и розацеа
– Роль зволожуючих засобів у лікуванні різних видів дерматиту
– Дерматологія * Дайджест
– Современные подходы к базисной местной терапии атопического дерматита у детей
– Оперативно про головне
– Санофі підтримала проект “Як ти дорослішаєш”
– Як врятувати “екстренку”?
– 13-е Киевские дерматологические дни: новости, события, факты
– Проблемы реформирования сельской медицины в Украине
– Артериальная гипертензия и заболевания почек
– Боль в клинической практике стоматолога: ускользающая простота
– Рада експертів: проблемні питання тромбоцитопенії
– Афоризми великих – спресована мудрість і досвід століть, натхнення для сучасних сімейних лікарів
– Підшлункова залоза і старіння: систематичний огляд доказів
– Диагностика и лечение гастроэнтерологических заболеваний в условиях медицинской реформы
– Аденоматозні та гіперпластичні поліпи шлунка: тактика ведення пацієнтів
– Торасемид и торасемид медленного высвобождения: взгляд с точки зрения клинической фармакологии
– Ішемічна хвороба серця в жінок
– Дислепидемии: успешная коррекция возможна
– Кардиологи – семейным врачам: что нужно знать и к чему стремиться в клинической практике?
– Современная антигипертензивная терапия: препараты и особенности
– Международный телемост по случаю десятилетия валсартана производства компании КРКА в Украине
– Контроль боли при остеоартрозе
– Торасемид: важные преимущества в терапии отечного синдрома
– Резистентність до антитромбоцитарних препаратів у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця
– Дискусіійні питання небулайзерної терапії
– Негоспітальна пневмонія у дорослих
– Сухой глаз: последние новости в определении, классификации, диагностике и лечении
– Инфекции мочевыделительной системы: пути повышения комплайенса к терапии у женщин
– Оптимизация терапии инфекций мочевыводящих путей у пациентов детского возраста
– Оздоровлення фітозасобами як складова народної медицини. Актуальні та проблемні питання: через призму досліджень до практичного застосування
– Роль Гипертофитола в комплексной терапии артериальной гипертензии с сопутствующими нарушениями ритма

МЕДСЕСТРИНСТВО (науково-практичний журнал) (№2, 2018)
– Особливості емоційної сфери медичних працівників
– Аналіз особистісної та ситуативної тривожності у хворих на ішемічну хворобу серця
– Зміни вегетативної регуляції у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз
– Синтез філософії та медицини: виникнення біоетичних проблем у медицині, аналіз філософії та медицини на основі їх співпраці і взаємозбагачення
– Коморбідність при хронічному обструктивному захворюванні легень – гендерний аспект
– Компетентність медичних сестер у питанні знеболювання паліативних хворих
– Методи діагностики порушень слуху у дітей
– Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних сестер терапевтичних та хірургічних відділень
– Стратегія розвитку паліативної допомоги в УКраїні на період до 2027 року
– Сучасні методи реабілітації хворих із закритою травмою колінного суглоба
– Параметри якості життя у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії
– Формування готовності майбутніх медсестер до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД
– Шляхи покращення роботи медсестри маніпулятивного кабінету
– Вплив музичної терапії на зменшення інтенсивності болю після операційного втручання у дітей
– Сучасні способи профілактики ускладнень після операції кесаревого розтину – можливості опарційної медичної сестри
– Дослідження психопрофілактичної ролі партнерської підтримки під час пологів
– Структурна модель консультування сім’ї в роботі медичної сестри
– Аналіз поширеності злоякісних пухлин та поліпів товстої та прямої кишок у структурі проведених діагностичних процедур країни Мальта
– Вивчення синдрому психоемоційного вигорання у представників різних професійних груп
– Місце медичної сестри у забезпеченні безпеки пацієнтів та медичного персоналу при впровадженні та використанні нових технологій медичної галузі
– Особливості надання екстренної догоспітальної медичної допомоги постраждалим із торакальною травмою

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№9, травень 2018)
– Санофі в Україні нагородила переможців конкурсу для молодих науковців за дослідження в медицині
– ІХ Міжнародний медичний форум – наймасштабніша подія галузі охорони здоров’я України
– Проблеми дефіциту кальцію в жінок молодого віку
– Рецидивирующие инфекции мочеполовых путей у женщин: насколько многообещающим является использование пробиотиков?
– Генетика і спадковість: нові можливості, досягнення, перспективи
– Проблемы и стратегии развития стоматологической помощи в Украине
– Терапія 2018: досягнення та перспективи
– Стратегии профилактики неинфекционных болезней и пути их реализации: от постулатов прошлого в будущее
– Торасемід при серцевій недостатності: не тільки діуретик
– Діагностика та стандарти лікування суправентикулярних тахіаритмій
– Фибрилляция предсердий при сердечной недостаточности: терапевтический вызов современности
– Современный взгляд на атерогенез. как предотвратить катастрофу?
– Стратегия неотложной помощи при гипертоническом кризе
– Место пирацетама в современной практической медицине
– Статеві особливості тривоги
– Цефиксим: пероральный цефалоспорин для лечения инфекций различной локализации
– Сучасні підходи до подолання проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні: погляд фахівця
– Хвороба від котячих подряпин: складнощі діагностики і лікування
– Антибиотикорезистентность, проект SOAR Украина: какой путь выбрать?
– Сетевой метаанализ эффективности и безопасности антибиотикотерапии бронхита
– Актуальные вопросы внутренней медицины а практике семейного врача
– Сахарный диабет: управление рисками в пожилом и старческом возрасте
– Професійне самоврядування: світовий досвід та перспективи в Україні
– ГО “Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників”
– Тромбоцитопатии
– Война и мир профессора Курилина

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС (№2, 2018)
– До 100-річчя Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика та 30-річчя кафедри медицини невідкладних станів
– Сахарный диабет и другие эндокринные заболевания
– Лікування ішемічного інсульту та больовий синдром у практиці лікаря-невролога
– Стандарты лечения внутренних болезней в практике семейного врача
– Остеоартроз, склеродермія та ювенільний ревматоїдний артрит: персоніфікована стратегія лікування
– Алергічні і аутоімунні захворювання у дітей: актуальні питання діагностики та лікування
– Класифікація ІСРС-2: як нею користуватися? Матеріали тренінгу
– Я – гражданин. Где мое здравоохранение?
– Актуальні питання етіопатогенезу гострих порушень мозкового кровообігу та диференційованого лікування пацієнтів у найгостріший період ішемічного інсульту
– Сердечная недостаточность. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена
– Комбінована антиггіпертензивна терапія: критерії вибору препаратів
– Хронічна хвороба нирок: диференційна тактика ренопротекції
– Сучасна терапія гострого риносинуситу: 5 кроків профілактики антибіоткорезистентності
– Едіотропна терапія негоспітальної пневмонії
– Нефрология “под микроскопом”. Бессимптомная бактериурия
– Возможности метаболической терапии у пациентов с сердечно-сосудистой паталогией
– Біполярний розлад: діагностика і терапія
– Блокаторы В-адренорецепторов при хронической сердечной недостаточности
– Возможности современной инсулинотерапии в достижении наилучших терапевтических результатов у больных сахарным диабетом
– Кардипротекторная терапия при стресс-ассоциированных заболеваниях сердца

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (медична газета) (№8, квітень 2018)
– Международная конференция Ophthalmic Hub 2018
– Новости Ophthalmic Hub 2018: эффективность топического снижения внутриглазного давления при помощи фиксированных комбинаций при глаукоме
– Междисциплинарный подход к лечению глаукомы и патологии сетчатки
– Діагностика та лікування судинно-ендокринної та офтальмололгічної патології: акцент на міждисциплінарний підхід
– Ефективність комбінованого лікування хворих на вторинну неоваскулярну глаукому
– Применение интерферона при вирусных поражениях глаз
– Фиксированная комбинация тафлупроста и тимолола в лечении открытоугольной глаукомы и повышения внутриглазного давления
– Фармацевтическая компания “Лаборатуар Теа”: инновации в офтальмологии
– Організація та стан надання спеціалізованої допомоги потерпілим з опіками очей в Україні
– Руководство ESC по диагностике и лечению обмороков (2018)
– Цільовий підхід до діагностики і фармакотерапії неалкогольного стеатогепатиту: діалог між медичною наукою та практикою
– Терапия пациентов с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью: современное состояние проблемы
– Применение пиримидиновых нуклеотидов в комплексном лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника
– Аттенто: фиксированная комбинация олмесартана и амлодипина в лечении артериальной гипертензии
– Выбор дозы аторвастатина с позиций прогноза
– Артеріальна гіпертензія – голвний чинник серцево-судинних ускладнень
– Артериальная гипертензия и сердечно-сосудистый континиум
– Первичная профилактика статинами у пожилых: положения действующих руководств
– Остеоартрит: профілактика, лікування та реабілітація
– Рациональные подходы в лечении остеоартрита: акцент на ацеклофенак и лорноксикам
– К вопросу применения структурно-модифицирующих средств с антиоксидантной активностью у пациентов с остеоартрозом: перспективы использования комбинации кверцетина и глюкозамина
– Навчання лікарів первинної ланки в Миколаєві: про медичну реформу і не тільки
– Терапия астенического синдрома с позиций доказательной медицины
– Экстракт плодов конского каштана в терапии ХВН: обзор исследований
– Активність лікарських засобів при гелікобактерасоційованих хворобах
– Досвід лікарів у лікуванні захворювань сечовивідних шляхів в амбулаторрній практиці: фокус на фітотерапію
– ГО”Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників”

МЕДСЕСТРИНСТВО (науково-практичний журнал) (№1, 2018)
– Роль медичної сестри у лікувально-діагностичному процесі при сечокам’яній хворобі в умовах стаціонару
– Наслідки впливу посттравматичного гамартрозу на розвиток дегенеративно-дистрофічних змін у колінному суглобі
– Особливості організації самостійної роботи студентів медичного коледжу
– Аналіз проведених ампутацій кінцівок та ефективності реабілітаційних заходів у пацієнтів із анатомо-больовим синдромом
– Вірусний гепатит С як професійна патологія та заходи щодо його профілактики у лікувальних закладах
– Історико-ретроспективний аналіз становлення сестринської справи й медсестринської освіти
– Поширеність аліментарного ожиріння у хворих на подагру
– Проблеми надання медсестринської допомоги хворим із порушенням мозкового кровообігу в відділеннях неврологічного профілю
– Аналіз хірургічного лікування дітей з кістами печінки в Національній дитячій спеціалізованій лікарні “ОМАТДИТ”
– Доказове дослідження оцінки післяопераційного болю у дітей
– Принципи фізичної реабілітації хворих із травмою колінного суглоба після проведення артроскопічного операційного втручання
– Роль матері у попередженні та врегулюванні конфліктів в сім’ї
– Емпатія у професійній діяльності медичних сестер
– Види інсульту. Як виникає і як можна застерегтися від інсульту
– Філософський та історико-теоретичний аналіз соціальної відповідальності як професійної ознаки майбутніх медичних сестер
– Просвітницька робота куратора групи щодо формування статевої культури підлітків
– Гнійні рани щелепно-лицьової ділянки (огляд літератури та власні дані)
– Підходи щодо розвитку паліативної та хоспісної допомоги
– Етапи виходжування недоношених дітей. Роль сестринської діяльності

ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР (№1, 2018)

- Порівняльне дослідження оригінальних біопрепаратів і біосимілярів
– Метаболічне прекондиціонування міокарда перед фармакологічною кардіоверсією в пацієнтів із параксизмальною фібриляцією передсердь
– Спадкові чинники в регуляції артеріального тиску як чинник розвитку хронічної серцевої недостатності на тлі гіпертонічної хвороби
– Особливості перебігу легеневих васкулітів (клінічні випадки)
– Питання застосування комбінації бетаїну та аргініну в клінічній практиці
– Псевдогипопаратиреоз Іа типа: клинический случай и анализ литературы
– Рекомендації МОЗ України щодо здорового харчування дорослих
– Щодо впровадження Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2
– Україномовний варіант Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2-Е, додаток
– Таблиця співсталення кодів ІСРС-2-Е і Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (МКХ-10), додаток
– МОЗ анонсувало початок переходу на коди ІСРС-2 та скасувало застарілі форми первинної облікової документації
– Образцов Василь Парменович і Драгомиров Михайло Іванович: міфи та реальність

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ (№7, квітень 2018)

- Цільовий підхід до діагностики й фармакотерапії неалкогольного стеатогепатиту: діалог між медичною наукою та практикою
– Инновацинные технологии в борьбе с курением: чему нас учит международный опыт
– Серцево-судинні та респіраторні патології у практиці сімейного лікаря
– Почки и женское здоровье
– Взаємодія сімейного лікаря та невролога: де межа компетенцій?
– Мікробіота та кардіоваскулярний ризик у хворих на метаболічний синдром
– НПВП-риски и выбор безопасной терапии
– Аторвастатин улучшает коронарный кровоток и эндотелиальную функцию у пациентов с замедленным коронарным кровотоком
– Комбинированные препараты – надёжный щит против артериальной гипертензии
– Тонорма: три компонента успеха в контроле артериальной гипертензии
– Сімейно орієнтована медицина: сучасний стан і майбутні напрями педіатричної допомоги
– Складові успішної реформи: закони, фахівці, технології
– Эффективность и безопасность терапии кислотозависимых заболеваний ингибиторами протонной помпы: преимущества пантопразола
– Гастроинтестинальные нарушения у детей раннего возраста
– Новые эффективные подходы к лечению гастроэзофагальной рефлюксной болезни: омепразол немедленного высвобождения + натрия гидрокарбонат
– Лікування інфекцій сечової системи: настанови 2017
– Инфекции мочевыводящих путей в амбулаторной практике
– Небезпека внутрішньоутробних герпесвірусних інфекцій та їх профілактика на етапі планування вагітності
– Дифференциальная диагностика тромбоцитозов

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС (№1, 2018)

- Александр Шалимов – основатель школы советской и украинской хирургии. Столетний юбилей
– Ішемічна хвороба серця: сучані підходи до лікування
– Захист медичних працівників під час виконання професійних обов’язків: від слова до діла
– Експертний погляд на систему охорони здоров’я: кадрова криза та недолугі управлінські рішення
– Молодій науці – найвищу державну оцінку.
– Електронна система охорони здоров’я : детально про найближчі зміни
– Наука – практиці: проблеми вакцинації, стратегії розвитку оториноларингології
– Мультирезистентний туберкульоз в Україні: причини поширення та шляхи подолання
– До 80-річчя професора В’ячеслава Володимировича Бережного
– Відновлювальна хірургія у практиці військових і цивільних медиків: сучасні досягнення
– Перехід на класифікацію ІСРС-2: про особливості процесу з перших вуст
– Терапія лихоманки у дітей із гострими респіраторними захворюваннями
– Нефрология под “микроскопом”. Никтурия
– Особливості епідеміології мігрені та її вплив на тактику лівкування
– Современное состояние химиотерапии и профилактики гриппа и ОРВИ в Украине
– Альтабор в комплексном лечении при заболеваниях вирусной этиологии
– Хирургия кисти: как сохранить подвижность после сложной операции
– Деякі клініко-неврологічні характеристики у пацієнтів із нирковою паталогією
– Сучасні методи лабораторної діагностики вовчакового антикоагулянту у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом
– Информированное согласие: отказ от ответсвенности или защита прав пациента?
– Завідувач і медсестра: типові джерела та практичні наслідки виробничого конфлікту

ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ №1 2018

- До 75-річчя Дмитра Георгійовича Крижановського
– Науково0практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу
– Сучасні методи діагностики туберкульозу
– Порушення функції печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від наявності супутніх вірусних гепатитів.
– Патоморфологічні особливості змін органів травлення та нирок при ізольованому ХРТБ та ко-інфекції ХРТБ/ВІЛ/СНІД
– Деякі клініко-епідеміологічні аспекти виживання пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на тлі антиретровірусної терапії.
– Стан білкового обміну у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від клінічної форми.
– Ефективність застосування імуноглобуліну-G у хворих на ХРТБ/ВІЛ у стані виразної імуносупресії, за даними гематологічних досліджень.
– Відділені результати оперативних втручань з приводу туберкульозу легень
– Комп’ютерна денситометрія в оцінці основного курсу антимікобактеріальної терапії у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень.
– Помилки під час променевого дослідження у хворих із синдромом плеврального випоту
– Досвід впровадження фінансування на основі результатів у практику надання послуг хворим на туберкульоз
– Паліативна допомогоа при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ
– Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ

Напишіть відгук

Обов'язкові поля позначено * зірочкою .